กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี 17 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี 17 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าพนักงานธุรการ 10 อัตรา : ได้รับ วุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร3ปีทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวส.ขึ้นไป

Read more