กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร 155 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ทบ.อนุมัติเปิดตำแหน่งสอบคัดเลือกฯ จำนวน 155 อัตรา – ระดับปริญญาตรี จำนวน 153 อัตรา – ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน

Read more

กรมยุทธศึกษาทหารบก เตรียมเปิดรับสมัครสอบนายร้อย ทบ. หลายอัตรา รับสมัครเดือนพฤศจิกายนนี้

กรมยุทธศึกษาทหารบก จะมีการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร (นายร้อย) รับจำนวนหลายอัตรา คุณสมบัติ – ชาย/หญิง – อายุ 22 – 35 ปี – สำเร็จการศึกษาวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป *ตามสาขาที่กำหนด* กำหนดการรับสมัคร

Read more

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบทหารชั้นประทวนสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปี 2562 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา, ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาสูงกว่า แต่จะรับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น) เพศชาย อายุ 18 – 30 ปีในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ(พ.ศ. 2562) (เกิดตั้งแต่

Read more