กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 7 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 7 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  จำนวน  1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี

Read more