กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 14 อัตรา

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 14 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า

Read more