กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 114 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 114 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1) ท่าอากาศยานกระบี่ 1.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 1.2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก

Read more

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วันที่ 5 – 27 ก.ย.61 ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการรับสมัครและเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งต่างๆ ปฎิบัติงานที่กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร หาอากาศยานลำปาง หากอาศยาร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด

Read more