กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 42 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 42 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) (2 อัตรา) 2 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) (2 อัตรา) 3 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) (1

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 40 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดรับรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 40 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ, เภสัชกรปฏิบัติการ, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ, นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน, และเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 40 อัตรา ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง

Read more

กรมการแพทย์ เปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 44 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 44 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 44 อัตรา 1.เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 9400-10340 บาท ประเภท : ทั่วไป

Read more