สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 12 อัตรา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 12 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 5 อัตรา คุณสมบัติ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

Read more

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 168 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 168 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนักฑัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ )บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา 2.ตำแหน่งนักฑัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ ) บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา 3.ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ 

Read more

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 8 อัตรา

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทยจำนวน 8 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th/ ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สภากาชาดไทย

Read more

กรมชลประทาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 71 อัตรา

กรมชลประทาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 71 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี -46 อัตรา -วุฒิปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 2. นายช่างชลประทาน -17 อัตรา -วุฒิปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 3. นิติกร

Read more

กองทัพบก รับสมัครสอบนายสิบทหารบก ปี พ.ศ.2562 จำนวน 2,680 อัตรา

กองทัพบก รับสมัครสอบนายสิบทหารบก ปี พ.ศ.2562 จำนวน 2,680 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.หลักสูตรนายสิบทหารบก 1,980 นาย -บุคคลพลเรือน 1,188 นาย -ทหารกองประจำการ 792 นาย 2.หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารราบ 700

Read more

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 ปวช./ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. 14 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 ปวช./ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. 14 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 62 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 62 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร การรับสมัคร สมัครได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 13 – 28 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

Read more

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 55 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 55 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตามเอกสารแนบ ส่วนกลาง ครั้งที่ 3/2561 -> เอกสารแนบ ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2561 -> เอกสารแนบ การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่

Read more

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 112 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 112 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 39 อัตรา นิติกรปฏิบัติการ 4 อัตรา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4 อัตรา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจวันที่ 4 ธันวาคมนี้

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ ปี 2562 จำนวน 5200 นาย วันที่ 4 ธันวาคมนี้ ที่เว็บไซต์ www.policeadmission.org  

Read more