สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 22 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 22 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กลุ่มงานบริการ หน่วยที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

Read more

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 10 อัตรา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 10 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Read more

กรมสรรพสามิตต์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 31 อัตรา

กรมสรรพสามิตต์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 31 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักนักงานสรรพสามิต ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ตำแหน่งพนักงานแสตมป์ ตำแหน่งกะลาสี

Read more

(แจกฟรี) แนวข้อสอบ ภาค.ก พร้อมเฉลย เตรียมสอบ ภาค.ก ปี 2562 โหลดได้ที่นี่

(แจกฟรี) แนวข้อสอบ ภาค.ก พร้อมเฉลย เตรียมสอบ ภาค.ก ปี 2562 พร้อมเนื้อหาดังนี้ วิชาความสามารถในการศึกษา วิชาภาษาไทย เทคนิค+ข้อสอบภาษาอังกฤษ โหลดได้ที่นี่ : แนวข้อสอบ ภาค.ก

Read more

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวช. 70 อัตรา

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวช. 70 อัตรารายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา 2. นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิง

Read more

(แจกฟรี) ข้อสอบอุปมา – อุปไมย เตรียมสอบ ภาค ก. ปี 2562

(แจกฟรี) ข้อสอบอุปมา – อุปไมย เตรียมสอบ ภาค ก. ปี 2562 สามารถไปใช้ในการสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไปได้    

Read more

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี 17 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี 17 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าพนักงานธุรการ 10 อัตรา : ได้รับ วุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร3ปีทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวส.ขึ้นไป

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 21 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 21 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานเทคนิค (ด้านเขียนแบบก่อสร้าง) 1 อัตรา ปวส.โยธา สำรวจ การก่อสร้าง 2. พนักงานบริการ (ด้านสารสารสนเทศ) 1

Read more

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 14 อัตรา

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 14 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า

Read more

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6./ปวช./ปวส./ป.ตรี 101 อัตรา

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6./ปวช./ปวส./ป.ตรี 101 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมธนารักษ์

Read more

สำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค.ก ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.- 3 เม.ย.62

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562 การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562

Read more