กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 9 อัตรา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 9 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3

Read more

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 280 อัตรา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 280 อัตรา ประจำปี 2562 รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.รับสมัครบุคคลภายนอก เพศชาย สำเร็จการศึกษา ม.4 อายุ 16-18 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2544-2546 ) จำนวน 242

Read more

กรมสรรพากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราววุฒิ ปวช./ป.ตรี 216 อัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราววุฒิ ปวช./ป.ตรี 216 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีคงค้างและบุคลากร 171 อัตรา เงินเดือน 15,000 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร 45 อัตรา เงินเดือน

Read more

รวมเว็บสมัคร นักเรียนนายสิบทหาร ทั้ง 3 เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2562

รวมเว็บสมัคร นักเรียนนายสิบทหาร ทั้ง 3 เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2562 1.นักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบทหารราบ เปิดรับสมัคร 11 ธ.ค.61 – 25 ม.ค.62 ทาง https://atc-rta.thaijobjob.com/C/2018/ 2.นักเรียนจ่าทหารเรือ เปิดรับสมัคร 2 ธ.ค.61

Read more

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 417 อัตรา

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2562 วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 417 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี) 17 อัตรา ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิ ปวส./ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ) 400 อัตรา

Read more

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน วุฒิ ม.3/ปวช. 147 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน วุฒิ ม.3/ปวช. 147 อัตรา ประจําปีงบประมาณ 2562 การรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 ม.ค.62 เวลา 09.00 – 16.00 (เว้นวันหยุดราชการ)

Read more

กรมบังคับคดี รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 93 อัตรา

กรมบังคับคดี รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 93 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา อัตราเงินเดือน: 15,000 – 16,500 บาท -ปริญญาตรี

Read more

ศูนย์การทหารม้า เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 210 อัตรา ประจำปี 2562

ศูนย์การทหารม้า เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 210 อัตรา ประจำปี 2562 รายละเอียดมีดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร – เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารม้าอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในเหล่าม้า มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภท 1

Read more

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครตำรวจชั้นประทวนเพื่อบรรจุเป็นตำรวจสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี 163 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครตำรวจชั้นประทวนเพื่อบรรจุเป็นตำรวจสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี 163 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มสายอำนวยการและสนับสนุน 102 อัตรา – สายบัญชี 8 อัตรา -สายอำนวยการและสนับสนุน 94 อัตรา 2.ตำแหน่งรองสารวัตร

Read more

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน 300 อัตรา

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน 300 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบก (เหล่าราบ) อย่างน้อย 1 ปีหรือเป็นทหารกองประจําการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 1 พ.ค.62 โดยมีอายุไม่เกิน

Read more