รอเรียกบรรจุเตรียมเฮ!! สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณฯ ปี 2562 จำนวน 23,086 ตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more

ผลสอบท้องถิ่นออกแล้ว ผ่านทั้งภาค ก และภาค ข จำนวน 9,893 คน คิดเป็น 3.97% ของผู้เข้าสอบ

สถ. ประกาศรายชื่อผู้

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจชายแดนใต้ เพศชาย วุฒิ ม.6 118 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาต

Read more

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช. 50 อัตรา

กองอำนวยการรักษาความ

Read more