โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างการไฟฟ้า วุฒิ ม.3/ปวช. 95 อัตรา

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างการไฟฟ้า วุฒิ ม.3/ปวช. 95 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) จำนวน 55 คน
– ได้รับวุฒิ ม.3 ในปีการศึกษา 2564 – 2565 และเกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2549 – 31 มีนาคม 2551

2.หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) จำนวน 40 คน
– ได้รับวุฒิปวช. สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และเกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2543 – 31 มีนาคม 2549

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://peaevs.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค