บีทีเอส รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

บีทีเอส

บีทีเอส รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง ด่วน
เจ้าหน้าที่สนับสนุนมาตรฐานด้านไอที ด่วน
เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ด่วน
Purchasing Division Manager ด่วน
เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการสอน ด่วน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (รถไฟฟ้าสายสีเหลือง) ด่วน
เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก ( ช่างภาพ/ตัดต่อ ) ด่วน
IT Technical Support Officer ด่วน
เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า ด่วน
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า สายสีเหลือง ด่วน
Legal Supervisor ด่วน
Programmer / Analyst ด่วน
วิศวกรซ่อมบำรุงระบบเครื่องกล ด่วน
วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ด่วน
ช่างชำนาญการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลังและวิศวกรรมอาคาร
ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
Administration Department Manager
Electronic Workshop Technician
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าหน้าที่สถานี ( สายสีชมพู )
เจ้าหน้าที่สถานี ( สายสีเหลือง )
นายสถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.bts.co.th/career/career-position.html

แนวข้อสอบ บีทีเอส เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)