สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครตำรวจชั้นประทวนเพื่อบรรจุเป็นตำรวจสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี 163 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครตำรวจชั้นประทวนเพื่อบรรจุเป็นตำรวจสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี 163 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มสายอำนวยการและสนับสนุน 102 อัตรา
– สายบัญชี 8 อัตรา
-สายอำนวยการและสนับสนุน 94 อัตรา
2.ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มงานป้องกันและปราบปราม เฉพราะเพศชาย 61 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

การรับสมัคร

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง