สภากาชาดไทย รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 8 อัตรา

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทยจำนวน 8 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th/ ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2561

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สภากาชาดไทย