ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจวันที่ 4 ธันวาคมนี้

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ ปี 2562 จำนวน 5200 นาย วันที่ 4 ธันวาคมนี้ ที่เว็บไซต์ www.policeadmission.org