สภากาชาดไทย เปิดสอบบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 18 อัตรา

สภากาชาดไทย เปิดสอบบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 18 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา

1.2 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา

1.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 จำนวน 2 อัตรา

1.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา

1.5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 3 อัตรา

1.6 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 4 อัตรา

1.7 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 จำนวน 2 อัตรา

1.8 นายช่างไฟฟ้า 1-4 จำนวน 1 อัตรา

1.9 นายช่างโยธา1-4 จำนวน 1 อัตรา

1.10 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร

สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th/ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สภากาชาดไทย