หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุน จำนวน 100 อัตรา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุน จำนวน 100 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติ

  • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปี ขึ้นไป โดยมีอายุระหว่าง 18 – 28 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

การรับสมัคร

  • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่ 12 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561
  • รับสมัคร ตั้งแต่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561
  • ทดสอบความสามารถพิเศษในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561
  • ทดสอบร่างการในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2561

สถานที่รับสมัคร

ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ