สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ จำนวน 30 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (นปร. รุ่นที่ 13) จำนวน 30 อัตรา

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 – 28 ธันวาคม 2561 ที่เว็บไซต์  https://opdc.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ