กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 81 อัตรา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 81 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 11 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 10 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย จำนวน 19 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ERT) จำนวน 12 อัตรา

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2561 ที่เว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com/

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย