กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี 21 อัตรา

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี 21 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
2.นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
3.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
4.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
5.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค)
6.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมธนารักษ์