กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 5 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 5 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

2.นายช่างตรวจสภาพรถ 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

3.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 มิถุนายน 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการขนส่งทางบก