กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ 109 อัตรา

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ 109 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน 5 อัตรา
2.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 3 อัตรา
3.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 17 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
5.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 20 อัตรา
6.นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ 2 อัตรา
7.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน7 อัตรา
8.นักบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
9.นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ 4 อัตรา
10.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 5 อัตรา
11.นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 4 อัตรา
12.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
13.นักวิซาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 5 อัตรา
14.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 7 อัตรา
15.นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 1 อัตรา
16.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 12 อัตรา
17.นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
18.บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
19.วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 อัตรา
20.วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 อัตรา
21.สถาปนิกปฏิบัติการ 5 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หัวข้อ “การสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2567” ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คลิกเลยที่นี่)