กองทัพอากาศ รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการ ปี 2567 66 อัตรา

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการ ปี 2567 66 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัคร 66 อัตรา

การรับสมัคร

กำหนดรับสมัครได้ที่ http://www.rtaf-recruit.com/RTAFFront/ ตั้งแต่วันที่ 14-30 มิถุนายน 2567