​กองทัพเรือ รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการ ปี 2567 17 อัตรา

​กองทัพเรือ

​กองทัพเรือ รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการ ปี 2567 17 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายทหารสัญญาบัตร 3 อัตรา
2.นายทหารประทวน 14 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://rtnrecruitment.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 28 มิถุนายน 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : ​กองทัพเรือ