กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน หลายวุฒิ 19 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน หลายวุฒิ 19 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา
2.นักวิชาการขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา
3.นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
4.นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านการตรวจสอบภายใน) 1 อัตรา
5.นายช่างไฟฟ้า 3 อัตรา
6.นายช่างเครื่องกล 2 อัตรา
7.เจ้าพนักงานธุรการ 8 อัตรา
8.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมท่าอากาศยาน | กรมท่าอากาศยาน