สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2567 606 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2567 606 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ครูผู้ช่วย คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 606 อัตรา
– กลุ่มวิชา/ทาง ที่ประกาศรับสมัคร 58 กลุ่มวิชา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 16,560 บาท
– ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท
– ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท
– ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 18,460 บาท

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://vec.jobthaigov.com/VEC.Register.Web/ ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | ประกาศรับสมัคร | ประกาศรับสมัคร | ประกาศรับสมัคร | ประกาศรับสมัคร