กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 45 อัตรา

กรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 45 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ จำนวน 35 อัตรา
2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
3.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
6.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://probation.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมคุมประพฤติ