กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ป.ตรี 16 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ป.ตรี 16 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการขนส่ง 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2.เจ้าหน้าที่ขนส่ง 13 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 ตั้งแต่ที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการขนส่งทางบก

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)