สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3 5 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3 5 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานขับรถยนต์ 1 (สังกัดส่วนกลาง) จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 ขึ้นไป
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยการสแกน QRCode ที่รูปด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานประกันสังคม