กรมธนารักษ์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี 11 อัตรา

กรมธนารักษ์ 11 อัตรา

กรมธนารักษ์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี 11 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกรควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโลหะการ หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการผลิต

2.เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3.นิติกร 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6.นักวิชาการคลัง 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

7.ช่างซ่อมบำรุง 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ หรือสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาช่างจักรกลหนัก หรือสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

8.นายช่างโยธา 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

9.ช่างทอง 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 พฤษภาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)