โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานจำนวน 80 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานจำนวน 80 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานธุรการ 1 อัตรา

2.พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา

3.เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา

4.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 8 อัตรา

5.พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

6.พนักงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา

7.พนักงานช่างโยธา 1 อัตรา

8.เจ้าหน้าที่ช่างยนต์ 3 อัตรา

9.เจ้าหน้าที่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา

10.พนักงานช่วยการพยาบาล 21 อัตรา

11.พนักงานช่วยประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

12.พนักงานช่วยขับรถยนต์ 1 อัตรา

13.พนักงานช่วยงานบริการ 14 อัตรา

14.พนักงานช่วยงานโภชนาการ 20 อัตรา

คุณสมบัติ

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคดเลือก ติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา  ระยัที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ถึง 18 ตุลาคม 2561 เวลาราชการ (08.30-16.00 น. ) สอบถามโทร 029-269368-9

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ