กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 129 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 129 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
2.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานพัสดุ 4 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 11 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่ธุรการ 12 อัตรา
6.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
7.ผู้ช่วยสัตวบาล 20 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

8.เจ้าพนักงานการเกษตร 3 อัตรา
9.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
10.นายช่างศิลป์ 2 อัตรา
11.นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
12.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
13.พนักงานวิทยุสื่อสาร 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

14.เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 2 อัตรา
15.นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา
16.นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา
17 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 52 อัตรา
18.นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพ

19.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
20.สัตว์แพทย์ 10 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 เมษายน 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมอุทยานแห่งชาติ

แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ (คลิกเลยที่นี่)