กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ทั่วประเทศ 40 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ทั่วประเทศ 40 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ 1 อัตรา
2.พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย 1 อัตรา
3.นักพัฒนาการเด็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี 1 อัตรา
4.นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม 1 อัตรา
5.พี่เลี้ยง สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย 1 อัตรา
6.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง 1 อัตรา
7.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี 1 อัตรา
8.พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง 1 อัตรา
9.นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง 1 อัตรา
10.พี่เลี้ยง สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา
11.พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 อัตรา
12.นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จังหวัดสงขลา 1 อัตรา
13.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 อัตรา
14.พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น 1 อัตรา
15.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา
16.ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา
17.พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา
18.พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 อัตรา
19.พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 1 อัตรา
20.เจ้าพนักงานธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 1 อัตรา
21.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา
22.นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา
23.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 1 อัตรา
24.พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา
25.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย 1 อัตรา
26.นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ 1 อัตรา
27.นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี 1 อัตรา
28.นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว 1 อัตรา
29.นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 1 อัตรา
30.นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม 1 อัตรา
31.นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน 1 อัตรา
32.นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 1 อัตรา
33.นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 1 อัตรา
34.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด 1 อัตรา
35.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา
36.นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 1 อัตรา
37.นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท 1 อัตรา
38.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี 1 อัตรา
39.พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1 อัตรา
40.นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง รายละเอียดปรากฎ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)