สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครงานทั่วประเทศ วุฒิ ป.ตรี 86 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ส.

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครงานทั่วประเทศ วุฒิ ป.ตรี 86 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง จังหวัดที่เปิดรับสมัคร

ส่วนกลาง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด จำนวน 10 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
สำนักงาน ปปส.กทม. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด จำนวน 11 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร

ปปส.ภ.2 (ชลบุรี)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนุบสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด ของสำนักงาน ปปส.ภาค 2 จำนวน 9 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร

ปปส.ภ.8 (สราษฎร์ธานี)

สำนักงาน ปปส.ภ.8 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด จำนวน 12 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร

ปปส.ภ.3 (นครราชสีมา)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด จำนวน 13 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร

ปปส.ภ.5 (เชียงใหม่)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด จำนวน 14 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร

ปปส.ภ.6 (พิษณุโลก)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด จำนวน 9 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร

ปปส.ภ.4 (ขอนแก่น)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด จำนวน 8 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร

การรับสมัคร

ดูรายละเอียดการสมัคร เพื่อเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)