กรมสรรพากร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ป.ตรี 25 อัตรา

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ป.ตรี 25 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 22 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2.พนักงานธุรการ 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 26 เมษายน 2567 โดยรับสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงสำนักงานสรรพากรภาค 2 ส่วนบริหารงานทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 เลขที่ 2884/1 อาคารมนูญผล 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ราชการ (คลิกเลยที่นี่)