กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 20 อัตรา

กรมชลประทาน 20 อัตรา

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 20 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภทงานบริการ

1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 7 อัตรา

ประเภทงานเทคนิค

2.นายช่างชลประทาน จำนวน 3 อัตรา

ประเภทงานบริหารทั่วไป

3.นิติกร จำนวน 1 อัตรา
4.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
5.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

ประเภทงานวิชาชีพเฉพาะ

6.วิศวกรเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
7.วิศวกรไฟฟ้า จํานวน 2 อัตรา
8.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/ เลือก “พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน” ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 มีนาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)