กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 22 อัตรา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 22 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

2.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี ฝ่ายคดี ดังนี้

4.เจ้าหน้าที่คดี กลุ่มงานขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

5.เจ้าหน้าที่คดี 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์

6.เจ้าหน้าที่บังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์

7.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 1 | 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

8.เจ้าหน้าที่บัญชี ฝ่ายบัญชี 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือการจัดการ

9.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)