สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมเปิดสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6/ปวช. 330 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมเปิดสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6/ปวช. 330 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติ

– อายุ 18-35 ปี เพศ ชาย/หญิง
– วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
– ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
– ภาษาอังกฤษ TOEFL 60, IELTS 4.5, CU-TEP 60, TOEIC 495,
– จีน HSK ระดับ 3 240, ระดับ 4 – 6 180
– ญี่ปุ่นและเกาหลี ไม่น้อยกว่าระดับ 3 เท่านั้น

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ 2 เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)