สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 70 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 70 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายทหารสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี) 15 อัตรา (ผนวก ก)
2.นายทหารประทวน (แต่งตั้งยศเป็น สิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี) 17 อัตรา(ผนวก ข)
3.ข้าราชการพลเรือนกลาโหม 10 อัตรา
4.พนักงานราชการ 28 อัตรา (ผนวก ค)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com หัวข้อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก” ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม | สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม