สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 169 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 169 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก 169 อัตรา
– นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ (เพศชาย) 155 อัตรา
– นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ (เพศหญิง) 14 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงาน ป.ป.ช.