กองทัพบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2567 168 อัตรา

กองทัพบก

กองทัพบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2567 168 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 68 อัตรา
– บุคคลพลเรือน ชาย/หญิง และนายทหารประทวน สังกัดทัพบก จำนวน 45 อัตรา
– บุคคลหญิงที่สำเร็จการฝึก นศท. ชั้นปีที่ 3 ขึ่นไป หรือ อสทพใหญิง จำนวน 10 อัตรา
– ทหราอาสา (อัตรานายทหารสัญญา) ที่ได้รับการบรรจุ(จ้าง) ในปี 2563 จำนวน 13 อัตรา

2. ทหารอาสา (อัตรานายทหารสัญญาบัตร) จำนวน 100 อัตรา
– บุคคลพลเรือน(ชาย)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://radd-atc.rta.mi.th/ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 6 กุมพาพันธ์ 2567