สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา อัพเดทวัทที่ 16 มกราคม 2567

สรุปผลการประชุม กสถ. ครั้งที่ 1/2567

วาระ 4.1 เห็นชอบตำแหน่งและอัตราว่างที่ อปท.รายงานการร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบ (ข้อมูล ณ 3 ม.ค.67) จำนวน 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา
วาระ 4.4 เห็นชอบแผนและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน
โดยมีแผนการสอบแข่งขัน ดังนี้
-25 ม.ค.67 พิจารณาร่างประกาศรับสมัคร
-16 ก.พ.67 ประกาศรับสมัคร
-8-29 มี.ค.67 รับสมัคร
-5 พ.ค.67 สอบ
-30 พ.ค.67 ประกาศรายชื่อมีสิทธิสัมภาษณ์
-15-16 มิ.ย.67 สอบสัมภาษณ์
-1 ส.ค.67 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน
-1ต.ค.67 บรรจุและแต่งตั้ง

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น เพิ่มเติม 2 (คลิกเลยที่นี่)

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้จัดสอบท้องถิ่น

ตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดสอบท้องถิ่น