โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ปี 2567 315 อัตรา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ปี 2567 315 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 315 อัตรา

การรับสมัคร

โปรดติดตามรายละเอียดตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
– เว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ : https://rpca.ac.th
– ระบบรับสมัครออนไลน์ : https://admission.rpca.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
– ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก โทร. 034-311103 ในเวลาราชการ
– ไลน์กลุ่มเปิด (LINE OpenChat) : ข่าวสารการรับสมัคร นตท.67 (ตร.)