สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 27 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ส.

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 27 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นิติกรปฏิบัติการ 16 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

2.นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 11 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงาน ป.ป.ส.

แนวข้อสอบ ราชการ (คลิกเลยที่นี่)