กรมช่างอากาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 96 อัตรา

กรมช่างอากาศ 96 อัตรา

กรมช่างอากาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 96 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานธุรการ 14 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3 , ม.6

2.พนักงานตัดผม 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3 , ม.6

3.พนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3 , ม.6

4.พนักงานพัสดุ 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3 , ม.6

5.พนักงานห้องทดลอง 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3 , ม.6

6.พนักงานขับรถทุ่นแรง 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3 , ม.6

7.พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3 , ม.6

8.ช่างสี 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

9.ช่างไม้ 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

10.ช่างปูน ช่างสี 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

11.ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

12.ช่างยางและพลาสติก 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

13.ช่างคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

14.ช่างโลหะ 13 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

15.ช่างกลโรงงาน 7 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

16.ช่างไฟฟ้าอาวุธ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

17.ช่างเครื่องยน์อากาศยาน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

18.ช่างโครงสร้างอากาศยาน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

19.ช่างช่อมเครื่องยนต์ 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

20.ช่างช่างระบบอากาศยาน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

21.ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

22.ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

23.ช่างโยธา 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

24.พนักงานลานถัง 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กองกำลังพลกองบังคับการ กรมช่างอากาศ ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือสมัครออนไลน์ ที่ http://www.dae.rtaf.mi.th/ ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 มกราคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมช่างอากาศ