กองทัพบก รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ปี 2567 2,716 อัตรา

กองทัพบก

กองทัพบก รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ปี 2567 2,716 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักเรียนนายสิบทหารบก 2,200 อัตรา

2.นายทหารประทวน 116 อัตรา รับจากกำลังพลจากแหล่งภายในกองทัพบก 96 อัตรา
– ทหารกองประจำการที่เลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ 20 อัตรา
– พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว เว้นทหารอาสา สังกัดกองทัพบก 20 อัตรา
– อาสาสมัครทหารพราน 20 อัตรา
– ทหารอาสาอัตรานายทหารประทวน เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุ (จ้าง) 36 อัตรา
– รับจากนักศึกษาวิชาทหาร(หญิง) ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรืออาสาสมัครทหารพราน(หญิง) 20 อัตรา

3. เป็นทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) 400 อัตรา โดยคัดเลือกจากกำลังพลสำรอง หรือทหารกองหนุนประเภทที่ 1

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://recruitment.rta.mi.th/recruitment/ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 9 มกราคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : กองทัพบก