อบจ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง หลายตำแหน่ง 167 อัตรา

อบจ.นครราชสีมา

อบจ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง หลายตำแหน่ง 167 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) 4 ตำแหน่ง 36 อัตรา
– พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา
– พนังการขับรถบัส 2 อัตรา
– พนักงานขับรถยนต์ 31 อัตรา
– ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา

2.พนักงานจ้างทั่วไป 8 ตำแหน่ง 131 อัตรา
– คนงาน 47 อัตรา
– คนสวน 12 อัตรา
– คนครัว 1 อัตรา
– ภารโรง 36 อัตรา
– แม่บ้าน 11 อัตรา
– ยาม 19 อัตรา
– พนักงานช่วยกายภาพบำบัด 3 อัตรา
– พี่เลี้ยง 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ผู้สมัครตําแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น รายละเอียดตาม ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://koratpao.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 มกราคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : อบจ.นครราชสีมา