กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี 348 อัตรา

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี 348 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) 221 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวท./ปวส.

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวท./ปวส. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

4.นักจิตวิทยา 117 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

5.นักโภชนาการ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

6.นักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

7.เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมราชทัณฑ์ | กรมราชทัณฑ์

แนวข้อสอบ กรมราชทัณฑ์ (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ราชการ (คลิกเลยที่นี่)