กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 100 อัตรา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 100 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) 100 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการปกครอง

แนวข้อสอบ กรมการปกครอง (คลิกเลยที่นี่)