สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบพนักงานราชการ ทั่วประเทศ หลายอัตรา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบพนักงานราชการ ทั่วประเทศ หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จำนวน 2 อัตรา
2.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จำนวน 3 อัตรา
3.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
4.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จำนวน 1 อัตรา
5.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน จำนวน 1 อัตรา
6.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จำนวน 3 อัตรา
7.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จำนวน 1 อัตรา
8.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา
9.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จำนวน 1 อัตรา
10.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู จำนวน 2 อัตรา
11.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพละงู จำนวน 1 อัตรา
12.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
13.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา
14.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

ดูรายรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) https://job.ocsc.go.th/

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เพิ่มเติม 2 (คลิกเลยที่นี่)