กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบทหารชั้นประทวนสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปี 2562

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • คุณวุฒิการศึกษา รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา, ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาสูงกว่า แต่จะรับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น)
  • เพศชาย อายุ 18 – 30 ปีในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ(พ.ศ. 2562) (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม2532 -31 ธันวาคม 2544) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้(ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ ระหว่างการนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการเพื่อนำปลด)
  • สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
  • เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว

การรับสมัคร

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ http://www.radd-atc.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 ตุลาคม 2561

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมยุทธศึกษาทหารบก